beertje

Algemene Verordering Gegevensbescherming


PRIVACY BELEID S.V. PANNINGEN


S.V. Panningen (hierna ‘SVP’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). Indien u lid wordt van SVP of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en eventueel te bewaren voor uw eigen administratie.
Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 21 maart 2020.
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij
2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens
3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens
5. Met wie delen wij persoonsgegevens
6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd
8. Welke rechten heeft u
9. Website cookies
10. Contact met ons opnemen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:
a. basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, geslacht of uw bedrijfsgegevens;
b. contactgegevens zoals woon- en postadres, (mobiele)telefoonnummer of e-mailadres;
c. aanvullende persoonsgegevens zoals geboortedatum;
d. financiële informatie zoals uw bankrekeningnummer;
e. persoonsgegevens die u ons geeft als u formulieren van ons invult, zoals ervaring, opleidings- en cursusgegevens;
f. alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen, zoals social media accounts, en die wij gebruiken voor de in sub 3 genoemde doelen.


ScreenHunter 4295 May. 27 16.392. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt bij onze vereniging, een formulier van onze vereniging invult, bij ons vrijwilliger
wordt, solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en (e-mail)contact met u.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk een zo goed mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Lidmaatschap
Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (facturatie) van het betreffende lidmaatschap.

Nevenactiviteiten vereniging

Bij aanmelden voor het verrichten van nevenactiviteiten (bijvoorbeeld vrijwilligerstaken of deelname aan toernooien) verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om te kunnen volgen welke taken worden verricht, om u te kunnen contacteren over het verrichten van activiteiten of om u uit te nodigen en informeren voor en over evenementen.
Sponsordoeleinden
Wij verwerken alleen die (bedrijfs-)gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (facturatie) van het betreffende sponsorpakket.
Deelname aan onze evenementen
Bij aanmelding voor een van onze evenementen kunnen wij vragen om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen of u te informeren over het betreffende event.
Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Wij bewaren persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen gesteld door derde instanties, zoals certificeringsvereisten. Verder bewaren wij persoonsgegevens om te voldoen aan voor werkgevers geldende regelgeving, zoals uw contract, controle van identificatie of administratieve vereisten.
Tevredenheidsonderzoeken
Wij proberen meer aandacht te schenken om te weten wat u van onze vereniging vindt. Daarom kunnen wij u uitnodigen een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals o.a. een lidmaatschap;
b. Vanwege een wettelijke verplichting;
c. Met uw toestemming;
d. Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens
Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen en overige leden. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:
a. Het lidmaatschap en teamindelingen;
b. Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie bij de Kamer van Koophandel voor bestuursfuncties
c. Externe dienstverleners die wij inschakelen voor verwerkingen van o.a. arbeidscontracten;
d. Andere leden die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze evenementen;
e. Via onze website of social media, bijvoorbeeld schriftelijke verslagen van evenementen of foto’s.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens SVP, dan trachten wij een verwerkersovereenkomst af te sluiten die voldoet aan de eisen van de AVG. Voor het lidmaatschap maken wij gebruik van de diensten van de KNVB via SportLink. De KNVB verzorgt de registratie dat u als lid voetbal gerechtigd bent. Wij voeren de benodigde gegevens in SportLink in, waarna deze worden geüpload via de KNVB. De KNVB kan gegevens in geval van tuchtzaken delen met andere verenigingen. Verder zijn uw gegevens inzichtelijk voor gebruikers van de KNVB wedstrijdzaken app en voetbal.nl app. U kunt er zelf voor zorgen dat uw persoonsgegevens worden afgeschermd.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn dan houden wij ons aan die termijnen.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8. Welke rechten heeft u
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).
Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is voor het uitoefenen van de sport of vanwege andere uitzonderingen, zoals wettelijke vereisten. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Website cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

10. Contact met ons opnemen
Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Omdat wij dit beleid van tijd tot tijd zullen evalueren en indien nodig aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we ons privacy beleid ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.
Uit een recent gehouden enquête onder amateurvoetbalverenigingen is gebleken dat bijna 50 procent van de clubs tijdens de zomermaanden openblijft. Ze gaan onder meer trainingen geven en wedstrijden organiseren voor iedereen die niet op vakantie gaat en het voetbal in de afgelopen maanden heeft gemist.

Met dank aan de coronacrisis en de gedwongen voetbalstop, lijkt de liefde voor de sport en het verenigingsleven geen grenzen te kennen.
Bij de KNVB merken we dat door de enorme aandacht die er is voor alles wat er wordt georganiseerd om de terugkeer op de velden zo goed mogelijk te laten verlopen. Webinars op onze website trekken hoge kijkersaantallen, de voetbalfittrainingen van Oranje zijn populair en in het hele land worden door vrijwilligers alternatieve clubactiviteiten opgezet.

ScreenHunter 4295 May. 26 19.52Voor mij is het een teken aan de wand dat het amateurvoetbal veel sterker en veelzijdiger uit de coronastilte tevoorschijn zal komen dan menigeen denkt.
Zo versnelt de crisis veranderingen in de sport die al op gang waren gekomen. Eén van de bewijzen hiervoor wordt geleverd in de oude bestuurskamer van de verdwenen voetbalclub HFC Haarlem. De werkplek van KNVB Voetlab, een startup-studio van de KNVB, die alternatief voetbalaanbod uitdoktert. Tussen de foto’s van bekende ‘roodbroeken’ als Kick Smit, Gerrie Kleton, Abe van der Ban, Johnny Rep en Arthur Numan wordt gewerkt aan een nog groter succes van het voetbal.

KNVB Voetlab richt zich daarbij op de sporter zonder vereniging waarvoor het huidige KNVB- aanbod ontoereikend is. Denk alleen al aan de circa 150.000 voetballers die jaarlijks stoppen bij hun club, maar nog wel willen blijven sporten. Voor hen ontwikkelde KNVB Voetlab (onder meer) Kicksfit: 

Dat is fitness gebaseerd op voetbalplezier. Waarbij je in kleine groepen een voetbal-workout van 60-minuten kunt doen op een nabijgelegen veld van een voetbalvereniging. Ideaal voor vrouwen en mannen van 25 plus, die ooit het voetbal vaarwel hebben gezegd, omdat ze te druk zijn voor het lidmaatschap van een vereniging, maar wel fit willen blijven.
De versoepeling van de maatregelen rond de coronavirus-uitbraak heeft ervoor gezorgd dat deze sportbeoefening explosief is gegroeid. Zo zeer zelfs, dat KNVB Voetlab versneld op zoek is naar nieuwe pilotclubs voor het Kicksfit-programma. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat uiteindelijk het overgrote deel van de opbrengsten uit de Kicksfitabonnementen naar de clubs gaan. Het meest gekozen abonnement is 44,50 euro per maand (onbeperkt meetrainen) en levert op jaarbasis het dubbele op van een gemiddeld voetbalclublidmaatschap.

Betekent dit dat ik dingen alleen maar zonnig inzie? Mij geen zorgen maak over de financiële uitdagingen in het amateurvoetbal? De afhankelijkheid voel van de overheid om de kantines weer te mogen openen, of publiek langs de lijn te verwelkomen? Natuurlijk, maar wat ik vooral zie is de kracht van voetbal om er in alle omstandigheden het beste van te maken en te blijven denken in kansen in plaats van tegentreffers.

De hunkering naar de bal is onvoorstelbaar groot en het adagium van Sir Winston Churchill misschien wel toepasselijker dan ooit: ‘Never let a good crisis go to waste’.
ScreenHunter 4294 May. 26 19.51

Doelpuntloos gelijkspel Panningen tegen Koningslust.

Op voorhand zat er enige lading op het duel tussen Panningen en naaste buur Koningslust. De mensen uit Koningslust wisten zich de uitslag van vorig seizoen nog goed te herinneren, bij de Panningen-aanhang waren de herinneringen verwaterd. Ook de stand in de tweede periode was van belang, beide ploegen doen nog mee in de race om de periodetitel.

De omstandigheden waren bepaald niet optimaal; het veld was gewoonweg slecht en hobbelig en ook het weer werkte niet mee. Goed voetbal was onder deze omstandigheden schier onmogelijk; vandaar dat de wedstrijd voornamelijk “kampfbetont” was. Voor de ware liefhebber viel er toch van alles te genieten: de sprintduels tussen de Koningsluster rechtsbuiten Roel Ghielen en Panningen-back Tom Wulms waren een lust voor het oog, de manier waarop Panningen-spielmacher Patrick Joosten een hoge bal “dood” legde mocht er zijn en ook de manier waarop Lars Mestrom de duels op het middenveld aanging dwong respect af.

Er mocht dan wel veel strijd zijn, onsportief was de wedstrijd geenszins. Tekenend voor de sfeer was de geste van Ilias Amhaough nadat Bram Kessels zich bij een sprintduel verstapte en Ilias vrije doortocht had naar het Koningsluster doel; in plaats van door te spelen plaatste hij de bal over de zijlijn om de Koningsluster verdediger te laten verzorgen. Scheidsrechter was de heer Gosling Grutters uit Cuijk. Ondanks de 12 gele kaarten, waarvan 3 voor het Panningse trainerstrio (!), had hij de wedstrijd volkomen in zijn greep. “Wat gele kaarten horen immers bij een derby “ aldus een oud eerste elftalspeler van Panningen.

Panningen start goed met een hoekschop in de 1e minuut. Maar Koningslust is in de eerste helft toch de bovenliggende partij. In de 12e minuut het eerste gevaarlijke moment voor het Panningen-doel; een poging om Jordy Nelissen met een boogbal te verschalken verdwijnt net over het doel. Meteen daarna een kans voor Roel Ghielen namens de geelzwarten; in plaats van zelf te schieten geeft hij voor; de bal komt echter achter de man en het gevaar is weg. Langzaam ontworstelt Panningen zich aan het Koningsluster overwicht en naarmate de eerste  helft vordert komen er ook kansjes voor Kepel.

Na rust is Panningen de sterkere ploeg. Toch is de eerste kans na rust voor Koningslust; het schot van Roel Ghielen gaat een metertje naast. In de 63e minuut vuurt Patrick Joosten een strak schot af vanaf  een meter of 16. Het schot spat uiteen op de vuisten van Koningslust doelman Mick Berkers. Ivo Schers mist een minuut later op een haar na een voorzet aan de andere kant. Remco Litjens krijgt in de 68e minuut de kans om de wedstrijd te beslissen. Zijn inzet gaat echter over. En dan is er toch nog consternatie: Idris Pakasa, ingevallen voor Ilias Amhaough, scoort nadat de bal uit een voorzet vanaf rechts op de dwarslat valt en daarna bij de tweede paal weer in het veld stuitert. Assistent-scheidsrechter Jos Lormans uit Koningslust heeft echter geconstateerd, dat de bal onderweg geheel over de lijn is geweest en scheidsrechter Grutters kan niet anders dan het doelpunt afkeuren. Het hierna volgende protest levert het Panningse trainerstrio 3 gele kaarten op.

De wedstrijd eindigt echter zoals hij is begonnen, 0-0. En hoewel niemand er iets mee opschiet, heeft iedereen er vrede mee. De eerste helft gaf immers een iets sterker Koningslust te zien en de tweede helft voerde Panningen de boventoon. De strijd om de tweede periodetitel is nog lang niet beslist .Zondag wacht Panningen in EMS weer een lastige klus.

8-3-2020 RKESV 1 FC Maasgouw 1 3 4
8-3-2020 BEVO 1 Bieslo 1 1 1
8-3-2020 VV Kessel 1 Horn 1 1 1
8-3-2020 Panningen 1 Koningslust 1 0 0
8-3-2020 Reuver 1 Roggel 1 1 0
8-3-2020 VV GKC / RKHVC 1 DES Swalmen 1 1 1
8-3-2020 TSC'04 1 EMS 1 1 2

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen
1 FC Maasgouw 1 14 11 0 3 33 43 24
2 EMS 1 14 8 4 2 28 39 28
3 Panningen 1 13 8 1 4 25 26 12
4 Kessel VV 1 12 6 4 2 22 26 14
5 S.V. Roggel 1 15 6 4 5 22 27 30
6 TSC '04 1 12 7 0 5 21 31 20
7 Koningslust 1 14 6 2 6 20 28 31
8 RKESV 1 15 4 6 5 18 34 39
9 Horn 1 14 5 2 7 17 22 21
10 DES Swalmen 1 14 5 2 7 17 28 31
11 Reuver 1 12 4 1 7 13 20 33
12 Bieslo 1 12 3 3 6 12 22 23
13 BEVO 1 13 3 2 8 11 27 39
14 VV GKC / RKHVC 1 14 1 3 10 6 20 48


Programma
15-03-2020 14:30 S.V. Roggel - VV GKC / RKHVC
15-03-2020 14:30 Reuver - TSC '04
15-03-2020 14:30 DES Swalmen - Kessel VV
15-03-2020 14:30 EMS - Panningen
15-03-2020 14:30 Koningslust - Bieslo
15-03-2020 14:30 FC Maasgouw - BEVO
15-03-2020 14:30 Horn - RKESVDatum Thuisteam Uitteam Thuis Uit
22-9-2019 TSC'04 1 Roggel 1 2 1
22-9-2019 VV GKC / RKHVC 1 BEVO 1 0 5
22-9-2019 EMS 1 RKESV 1 5 2
22-9-2019 Reuver 1 DES Swalmen 1 3 4
22-9-2019 Panningen 1 FC Maasgouw 1 0 2
22-9-2019 VV Kessel 1 Bieslo 1 4 0
22-9-2019 Koningslust 1 Horn 1 3 2
29-9-2019 FC Maasgouw 1 EMS 1 1 2
29-9-2019 DES Swalmen 1 TSC'04 1 0 2
29-9-2019 Roggel 1 Reuver 1 4 3
29-9-2019 Horn 1 VV Kessel 1 1 2
29-9-2019 Bieslo 1 VV GKC / RKHVC 1 7 2
29-9-2019 BEVO 1 Panningen 1 4 3
29-9-2019 RKESV 1 Koningslust 1 3 0
6-10-2019 FC Maasgouw 1 RKESV 1 4 5
6-10-2019 TSC'04 1 BEVO 1 5 2
6-10-2019 EMS 1 Bieslo 1 2 2
6-10-2019 DES Swalmen 1 VV GKC / RKHVC 1 3 0
6-10-2019 Roggel 1 VV Kessel 1 0 3
6-10-2019 Koningslust 1 Panningen 1 1 5
13-10-2019 VV GKC / RKHVC 1 FC Maasgouw 1 3 5
13-10-2019 Panningen 1 Reuver 1 5 0
13-10-2019 Horn 1 DES Swalmen 1 3 0
13-10-2019 VV Kessel 1 EMS 1 2 2
13-10-2019 Bieslo 1 Roggel 1 1 2
13-10-2019 BEVO 1 RKESV 1 1 2
13-10-2019 Koningslust 1 TSC'04 1 4 3
20-10-2019 FC Maasgouw 1 VV Kessel 1 2 1
20-10-2019 TSC'04 1 VV GKC / RKHVC 1 5 1
20-10-2019 EMS 1 Koningslust 1 5 3
20-10-2019 Roggel 1 Panningen 1 0 3
20-10-2019 RKESV 1 Horn 1 2 3
27-10-2019 VV GKC / RKHVC 1 Roggel 1 2 2
27-10-2019 EMS 1 TSC'04 1 5 3
27-10-2019 Panningen 1 DES Swalmen 1 1 0
27-10-2019 Horn 1 FC Maasgouw 1 0 1
27-10-2019 VV Kessel 1 RKESV 1 3 3
27-10-2019 Bieslo 1 BEVO 1 7 3
27-10-2019 Koningslust 1 Reuver 1 1 3
3-11-2019 FC Maasgouw 1 Bieslo 1 3 2
3-11-2019 TSC'04 1 Panningen 1 2 1
3-11-2019 DES Swalmen 1 EMS 1 2 4
3-11-2019 Roggel 1 Koningslust 1 2 1
3-11-2019 Reuver 1 VV Kessel 1 2 1
3-11-2019 BEVO 1 Horn 1 1 0
3-11-2019 RKESV 1 VV GKC / RKHVC 1 4 4
10-11-2019 VV GKC / RKHVC 1 Reuver 1 4 1
10-11-2019 Panningen 1 EMS 1 3 1
10-11-2019 Horn 1 TSC'04 1 2 1
10-11-2019 VV Kessel 1 DES Swalmen 1 1 1
10-11-2019 Bieslo 1 Koningslust 1 0 0
10-11-2019 BEVO 1 FC Maasgouw 1 1 4
10-11-2019 RKESV 1 Roggel 1 2 2
17-11-2019 DES Swalmen 1 Bieslo 1 2 1
17-11-2019 Reuver 1 Horn 1 3 1
24-11-2019 TSC'04 1 Reuver 1 3 1
24-11-2019 EMS 1 Horn 1 2 2
24-11-2019 DES Swalmen 1 BEVO 1 3 2
24-11-2019 Roggel 1 FC Maasgouw 1 1 5
24-11-2019 Panningen 1 VV GKC / RKHVC 1 1 0
24-11-2019 Bieslo 1 RKESV 1 0 1
24-11-2019 Koningslust 1 VV Kessel 1 0 4
1-12-2019 FC Maasgouw 1 DES Swalmen 1 5 1
1-12-2019 VV GKC / RKHVC 1 Koningslust 1 0 6
1-12-2019 Reuver 1 EMS 1 2 5
1-12-2019 Horn 1 Bieslo 1 3 0
1-12-2019 BEVO 1 Roggel 1 1 5
1-12-2019 RKESV 1 Panningen 1 1 2
8-12-2019 EMS 1 VV GKC / RKHVC 1 2 1
8-12-2019 DES Swalmen 1 RKESV 1 6 1
8-12-2019 Roggel 1 Horn 1 2 1
22-12-2019 Panningen 1 VV Kessel 1    
19-1-2020 Roggel 1 DES Swalmen 1 3 2
19-1-2020 Reuver 1 FC Maasgouw 1 0 4
19-1-2020 Horn 1 Panningen 1 0 2
19-1-2020 VV Kessel 1 TSC'04 1 1 0
19-1-2020 Koningslust 1 BEVO 1 3 1
26-1-2020 TSC'04 1 FC Maasgouw 1 4 0
26-1-2020 VV GKC / RKHVC 1 Horn 1 1 3
26-1-2020 EMS 1 Roggel 1 2 2
26-1-2020 Reuver 1 RKESV 1 1 1
26-1-2020 Panningen 1 Bieslo 1 0 1
26-1-2020 VV Kessel 1 BEVO 1 3 2
26-1-2020 Koningslust 1 DES Swalmen 1 4 3
16-2-2020 FC Maasgouw 1 VV GKC / RKHVC 1 3 1
16-2-2020 Roggel 1 RKESV 1 1 1
16-2-2020 Koningslust 1 EMS 1 2 0 

 

 

 

 


Met ingang van komend seizoen zijn we voornemens om met vrijwilligers te gaan werken, ter aanvulling op de kantinebeheerder en betaalde krachten. 
We zijn dus op zoek naar jouw...

Klik  hier  of op onderstaande afbeelding voor het aanmeldingsformulier.

ScreenHunter 4264 Apr. 24 17.44


Competities amateurvoetbal niet hervatMet het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.”