Organisatie

Hoofdbestuur

Functie Naam Telefoon Email
Voorzitter Peter Wulms 06-54235814 p.wulms@ziggo.nl
Penningmeester Davy Litjens 06-11024561 penningmeester@svpanningen.nl
Secretaris Mark Daniels 06-42152454 secretaris@svpanningen.nl
Bestuurslid Theo Peters 06-23147591 thph@live.com.au
Bestuurslid Job Ebisch 06-25561741 jobebisch@gmail.com
Bestuurslid Jeroen Verwegen 06-47773461 jverwegen@gmail.com
Bestuurslid Paul Uylenbroek 06-41161982 info@uylenbroekbouwservice.nl

Jeugdcommissie

Functie Naam Telefoon Email
Wedstrijdsecretaris jeugd Nicole Schijven 06-41882903 ws.svpanningen@gmail.com
Lid Marion Kurvers jeugd@svpanningen.nl
Lid Rene Sillekens
Lid Ron Delissen
Lid Jarno Houben jarnohouben1975@gmail.com
Lid Mark Daniels 06-42152454 secretaris@svpanningen.nl
Lid Joyce Peeters-Bouten

Seniorencommissie

Functie Naam Telefoonnummer Email
Lid Sjaak de Bruijn
Lid Bart Stevens
Lid Job Ebisch 06-25561741 jobebisch@gmail.com
Lid Johan v/d Beucken
Lid Nick v/d Beucken
Lid Vacant

Veteranencommissie

Functie Naam Telefoonnummer Email
Voorzitter Vacant veteranenpanningen@gmail.com
Secretaris Bram Reijnen 06-29130078 bramreijnen@kpnmail.nl
Penningmeester Roy Wolter
Wedstrijdsecretaris Ronald v.d. Berg wedstrijdzakenveteranen@svpanningen.nl
Lid Dave Litjens
Lid Mike Verhaegh
Lid Rene Lormans

Wedstrijdsecretariaat

Functie Naam Telefoonnummer Email
Jeugd Nicole Schijven 06-41882903 ws.svpanningen@gmail.com
Zaal Mark Daniels 06-42152454 secretaris@svpanningen.nl
Senioren Dave v.d. Beucken 06-40355566 davevdbeucken@hotmail.com

Ledenadministratie

Functie Naam Telefoonnummer Email
Senioren / jeugd Mark Daniels 06-42152454 secretaris@svpanningen.nl
Jeugd Marion Kurvers jeugd@svpanningen.nl
Veteranen Bram Reijnen 06-29130078 bramreijnen@kpnmail.nl

Activiteitencommissie

Functie Naam Telefoonnummer Email
Lid Jeroen Verwegen 06-47773461 jverwegen@gmail.com
Lid Glenn Bremmers 06-41330694 glenn_bremmers@hotmail.com
Lid Dave v.d. Beucken
Lid Marco Steeghs
Lid Krijn v.d. Kerkhof 06-27058588 krijnvdker@gmail.com
Lid Guus de Bruijn

Sponsorcommissie

Functie Naam Email
Voorzitter Vacant sponsoring@svpanningen.nl
Lid Job Ebisch jobebisch@gmail.com
Lid Chris Peeters
Lid Jeroen Verwegen sponsoring@svpanningen.nl
Lid Dave Litjens
Lid Paul Uylenbroek info@uylenbroekbouwservice.nl

Accomodatie/archief

Functie Naam Telefoonnummer Email
Beheer accommodatie  algemeen Peter Stevens 06-27017885 peterstevens@ziggo.nl
Beheer accommodatie  algemeen Jos Mestrom 06-48875904 jpgmestrom@home.nl
Beheer kleedkamers en veldindeling Peter Stevens 06-27017885 peterstevens@ziggo.nl
Beheer velden en technische zaken Peter Stevens 06-27017885 peterstevens@ziggo.nl
Sleutelbeheer Peter Stevens 06-27017885 peterstevens@ziggo.nl
Beheer veldmaterialen Jos Mestrom 06-48875904 jpgmestrom@home.nl
Beheer kantine Glenn Bremmers 06-41330694 glenn_bremmers@hotmail.com
Consul Jan Janssen 06-25425656 janjanssenp2@msn.com
Archiefbeheerder Theo Naus 077-3074281 theo.naus@home.nl

Materialen

Functie Naam Telefoonnummer Email
Senioren kleding Dave v.d. Beucken 06-40355566 davevdbeucken@hotmail.com
Jeugd kleding Hay Daniels 06-24100319 haydaniels@home.nl
Algemeen Jos Mestrom 06-48875904 jpgmestrom@home.nl

PR/Website

Functie Naam Telefoonnummer Email
Webmaster, algeheel Krijn van de Kerkhof 06-27058588 krijnvdker@gmail.com
Webmaster Vacant webmaster@svpanningen.nl