Informatie Fysio-Support bij blessures

De samenwerking met fysiopraktijk Fysio-Support in Panningen is nieuw leven ingeblazen. Onderdeel van deze samenwerking is de mogelijkheid om gebruik te maken van een eerste gratis consult bij Fysio-Support. Het verdient echter aanbeveling om de volgende stappen te doorlopen indien een (jeugd-)speler uit jouw elftal een blessure oploopt tijdens een training of wedstrijd.

  1. Allereerst wordt verzocht om contact op te nemen met de eigen fysiotherapeut van SV Panningen (Jesse Janssen) en hem een eerste inschatting te laten maken van de aard en ernst van de blessure. Jesse kan daarbij doorverwijzing naar Fysio-Support adviseren.
  2. Indien Jesse daartoe adviseert of indien Jesse niet vooraf beschikbaar is voor een eerste (telefonisch via 06-38374433) consult, is het (vrijblijvende) advies om gebruik te maken van het gratis inloopspreekuur van Fysio-Support op maandagen van 18:00 uur tot 19:00 uur. (*) Het is niet nodig om je vooraf aan te melden.
  3. De dienstdoende fysiotherapeut van Fysio-Support beoordeelt vervolgens de opgelopen blessure en adviseert over het revalidatietraject. Daarbij kan deelneming aan door Fysio-Support aangeboden sportrevalidatietrainingen op Sportpark Panningen-Noord geïndiceerd zijn.
  4. Indien de blessure dermate ernstig is, kan Fysio-Support zorgdragen voor paramedische zorgverlening en verwijzing naar de huisarts, met daarbij eventueel een verzoek tot verdere doorverwijzing naar een sportarts of orthopeed. Fysio-Support heeft hiervoor een samenwerking met TopSupport, een medisch sportgezondheidscentrum, gevestigd te Eindhoven.

(*) Spelers van Panningen 1 (en in de toekomst PEC’20 1) kunnen ook buiten het wekelijkse blessurespreekuur terecht voor een fysiotherapeutisch consult, mits Fysio-Support daarvoor ruimte heeft in de agenda.