Vrijwilligersbeleid

Zoals inmiddels bij de meeste leden, ouders en verzorgers wel bekend is, wordt er met ingang van seizoen 23-24 met een vrijwilligersbeleid gewerkt. Middels dit beleid proberen we leden, ouders en verzorgers actief als vrijwilliger bij de club te betrekken. Dit is ook noodzakelijk aangezien de vaste kern met vrijwilligers steeds kleiner wordt. Het doel is om vanaf jongs af aan dit mee te krijgen en er aan mee te werken zodat er binding is en blijft binnen de club. Via DEZE LINK kun je het volledige vrijwilligersbeleid nalezen. Dit is een document wat aan wijzigingen onderhevig is en is daarom niet in beton gegoten. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan stuur even een mailtje naar secretaris@svpanningen.nl