Ledenvergadering donderdag 29 februari

Donderdagavond 29 februari 2024 om 21.00 uur zal, in het kader van het fusietraject met SV Egchel, een extra algemene ledenvergadering plaatsvinden. Deze zal zijn in de kantine van ons eigen sportpark Panningen-Noord. Ongeacht het aantal aanwezige leden zal er die avond gestemd gaan worden over de fusie. Hieronder de agenda:

Opening
Vaststellen notulen ledenvergadering 28 november 2023 (liggen ter inzage voor de vergadering)
Vaststellen notulen ledenvergadering 5 februari 2024 (liggen ter inzage voor de vergadering)
Toelichting fusieplannen
Voorstel tot fusie en stemming
Vaststellen om de voorzitter en secretaris te machtigen om namens bestuur de fusie akte te tekenen bij de notaris
Ondertekening verklaring door bestuurders conform art. 2:315 BW
Rondvraag
Sluiting

Een eventuele volmacht om iemand anders te laten stemmen voor jou vind je via DEZE  link. Let op je kunt naast jezelf slecht voor 1 andere persoon een stem uitbrengen, maar niet zonder de ingevulde volmacht.