beertje

Uit de oude doos



Onderstaand een afbeelding uit 2012. Hannie Rutten-Oomen, partner van Geert Rutten, trapt de bal tijdens de "veteranen" familiedag in de zomer van 2012.  Hannie overleed afgelopen week, 29 juli, op 64 jarige leeftijd.
Een diep verlies voor de directe familie. Maar ook voor de veteranenafdeling. Zij was vrijwel altijd aanwezig op de familie en feestavonden met haar man Geert.
Ons rest alleen nog de nabestaanden veel sterkte te wensen. Maar toch, de herinnering die wij hebben aan Hannie kan ons niemand meer afnemen. Haar overlijden heeft een diep gat van verdriet geslagen, maar haar leven bezorgt ons toch een glimlach.

ScreenHunter 4369 Aug. 01 13.39
Op zaterdag 11 juli kwamen de veteranen van SV Panningen sinds maanden weer eens bij elkaar. Natuurlijk heeft dit alles te maken met de corona lock down. Iedereen was verheugd om elkaar weer eens te zien. Ondanks of dank zij de huidige corona maatregelen.

Aangezien bij de veteranenafdeling het afgelopen half jaar de diverse activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden, werd het idee geboren om een substantieel bedrag te doneren aan SV Panningen. Dit natuurlijk omdat onze vereniging momenteel ieder dubbeltje moet omdraaien om de financiële zaken rond en draaiende te houden.

Welnu, alvorens dat de veteranen zelf een balletje gingen trappen, werd afgelopen zaterdag een bedrag van € 1000,00 overhandigt aan voorzitter Peter Wulms van onze voetbalclub.
Ronnie Peters en Bram Reijnen, namens de veteranenafdeling, overhandigde dit bedrag symbolisch aan het bestuur van SV Panningen.


ScreenHunter 4339 Jul. 12 08.48
Beste veteraan,

Hopelijk verkeren jij en je dierbaren nog in een goede gezondheid. Helaas zijn we nog in de greep van het virus en lijkt het einde vooralsnog niet in zicht. Voor de veteranen betekent dit dat we onze voetbalschoenen in kunnen vetten en op kunnen bergen.
Na de winterstop zijn we ongeslagen en hopelijk winnen we ook als team tegen Corona. Voor ons houdt dat in dat we geen wedstrijden meer spelen en het seizoen weer start in september. De feestavond kan helaas ook niet doorgaan. Het eventueel overgemaakte geld ontvang je zo snel mogelijk terug.

Jullie hebben in grote getalen de enquête beantwoord. Waarvoor dank.

Wij als bestuur kunnen hier al enige conclusies uit trekken en zullen hier met oog op het volgend seizoen alvast naar handelen. Omdat ook wij als bestuur momenteel niet (fysiek) kunnen vergaderen én evalueren zal terugkoppeling naar de leden later in het jaar plaatsvinden.


Blijf gezond en in goede conditie!

Met sportieve groet,

Het bestuur