Ledenvergadering maandag 20 november

Maandagavond 20 november om 20.15 uur zal de ledenvergadering plaatsvinden. Deze zal zijn in de kantine van ons eigen sportpark Panningen-Noord. Hieronder de agenda:

Opening
Notulen vorige ledenvergadering (liggen bij bestuursleden ter inzage)
Financieel verslag seizoen 2022-2023
Verslag kascontrolecommissie
Decharge bestuur
Verkiezing kascontrolecommissie
Bestuursverkiezingen
Vrijwilligersbeleid
Ontwikkelingen / toekomst samenwerking (jeugd sjo PEC’20) fusie SV Panningen / SV Egchel
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting