Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zaterdag vond, eindelijk weer na 2 jaar Corona, onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Namens het bestuur opende secretaris Mark Daniels de receptie. Na een minuut stilte voor alle overleden leden, familie en vrienden was het tijd voor een korte introductie. Normaliter wordt er altijd teruggeblikt op afgelopen jaar, maar om terug te kijken naar de jaren 2020 en 2021 geeft niet een heel goed gevoel. Ondanks de geboorte van sjo PEC’20 waren deze jaren vanwege Corona en de brand niet de mooiste jaren om op terug te kijken. Afgelopen jaar werd wel kort geëvalueerd, gestart met opkrabbelen uit het coronatijdperk en ondertussen de herbouw van de accommodatie. Maar met veel trots kijken we terug op deze periode waarin veel van de leden, en zeker ook van de vrijwilligers, is gevraagd. Maar samen hebben we er ons doorheen geslagen. Sportief gezien eindigde het seizoen met de titel “herbstmeister” voor ons vaandelteam. Vooruitblikken naar 2023 willen we voor op sportief gebied gaan doen, randzaken zouden niet weer de overhand mogen krijgen. Nadat iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2023 was gewenst nam collega bestuurslid Job Ebisch het over. Job blikt sportief gezien vooruit naar 2023. Hij kon mededelen dat  hoofdtrainer Naard Vaes, trainer 2e elftal Tim van Ophoven en keeperstrainer Ruud Meulen allemaal hun contract hebben verlengd met nog een seizoen! Job vertelde verder dat de seniorenafdeling er goed voor staat en gaf specifiek voor de selectie nog kort het woord aan hoofdtrainer Naard Vaes. Naard blikte vooruit op de tweede seizoenshelft, hij benadrukte nog maar eens dat het leuk is om “herbstmeister” te zijn, maar dat je daarmee nog helemaal niets hebt. Hij wilde daar dan ook geen extra verwachtingen aan koppelen. Met beide voetjes op de grond blijven en dan kijken waar het schip strandt! Nadat hij zijn dank had uitgesproken voor het vele publiek bij zowel thuis- als uitwedstrijden was dit het einde van het eerste officiële deel van de avond.

Nadat iedereen weer voorzien was van een drankje het volgende deel, de huldiging van de jubilarissen. Alvorens daarmee werd gestart werden eerst nog 2 heren van Knuurke in het zonnetje gezet, Alwie Reijnen en Ves Meulemans werden bedankt voor hun bewezen diensten voor de supportersclub. Helaas hield deze club aan het einde van 2022, na bijna 50 jaar, op te bestaan. In Nederland zullen heel weinig, misschien wel geen, amateurclubs zijn die zo’n supportersclub met zo’n prachtig clubblad als de Knuurier hadden.

Daarna werd overgegaan naar de jubilarissen, dit was doordat afgelopen jaren geen receptie is geweest een hele lijst. Het was dan ook onmogelijk om elke jubilaris een hele persoonlijke speech te geven. In verschillende groepen werden de mensen die aanwezig waren naar voren geroepen om hun prachtige speldje in ontvangst te nemen. Zie hieronder voor de foto’s van al deze gehuldigden. Tot slot werden nog de prachtige nieuwe hoodies voor de selectie gepresenteerd met daarbij een dankwoordje voor de sponsoren die deze mede mogelijk hebben gemaakt.

Na alle officiële plichtplegingen werd er door de activiteitencommissie onder leiding van quizmaster Bakie nog een pubquiz gehouden voor de aanwezigen. Deze was erg geslaagd en de avond duurde nog tot in de kleine uurtjes onder het genot van een natje en een droogje. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en tot volgend jaar!