Update brand

Beste leden, vrijwilligers, vrienden, sponsoren en supporters,

Het nieuwe seizoen is alweer volop aan de gang, de eerste punten zijn verdeeld en de coronamaatregelen zijn weer wat versoepeld. Het is mooi om te zien dat er weer publiek langs de velden staat om aan te moedigen. Tijd voor een korte update, met name over de voortgang van de herbouw van sportpark Panningen-Noord.

Zoals jullie wellicht weten is het warme water in de kleedlokalen achter de tribune nog niet geregeld. Dit bleek praktisch, financieel en verzekeringstechnisch toch niet zo eenvoudig. Maar met back-up van kleedlokalen in de Heuf en een tweetal “douche units” kunnen we ons toch redden en is het voor de meeste teams weer mogelijk om te douchen.

Wat betreft de veldverlichting is er planning technisch wat tegenslag helaas aangezien we afhankelijk zijn van de nutsbedrijven die de elektravoorziening moeten realiseren. Het volledig kunnen gebruiken van de veldverlichting is daardoor nog niet mogelijk. De helft van de lampen op veld 4 kunnen via een noodconstructie wel aan, maar wij realiseren ons dat dit niet ideaal is. Er wordt dan ook vol druk gezet naar de diverse instanties om ervoor te zorgen dat we de velden weer volledig kunnen verlichten. Helaas liggen sommige zaken buiten onze macht, maar we doen ons best.

Inmiddels is er wel begonnen met de gedeeltelijke sloop van de accommodatie. Prioriteit is in ieder geval om de 4 kleedlokalen als eerste weer operationeel te krijgen. Dit zal niet van vandaag op morgen lukken, maar het begin is gemaakt. Na de kleedlokalen zal er verder worden gegaan met keuken, voorraadruimte en kantine. Dank aan alle partijen die ons hiermee helpen in deze drukke tijden voor de bouw!

Nu er steeds meer werkzaamheden gedaan moeten worden zullen we wellicht ook een keer wat hulp kunnen gebruiken. Mocht je zin en tijd hebben om (met je team) een keer te helpen, meld je alvast bij onze voorzitter Peter Wulms (06-54235814 of p.wulms@home.nl). In overleg wordt dan bekeken wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Wij zijn iedereen die wil helpen uiteraard alvast zeer dankbaar!

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de brand of overige zaken neem gerust contact op met onze secretaris Mark Daniels (06-42152454 of secretaris@svpanningen.nl).

Met sportieve groet,
Bestuur SV Panningen