Contributie nieuws

Geacht lid, geachte ouder of verzorger,

Wanneer u reeds een doorlopende machtiging voor de contributie heeft ingevuld hoeft u dit jaar niets te doen wat betreft de contributie.

Volgende week wordt de contributie van het nieuwe seizoen 2021-2022 automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
De mensen die geen doorlopende machtiging hebben ingevuld ontvangen persoonlijk bericht.
Mocht u nog wijzigingen in uw adresgegevens of banknummer door willen geven dan kan dat via onderstaand mailadres.
Wilt u de nieuwe contributietarieven voor het seizoen 2021-2022 nog eens bekijken, klik dan hier.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze mededeling dan horen wij dat graag.
Tot slot wensen wij u een leuk, gezellig en vooral sportief voetbalseizoen 2021-2022 toe.

Met vriendelijke sportgroeten,

Namens het bestuur van Sportvereniging Panningen,

Mark Daniels
E-mail: secretaris@svpanningen.nl
Telefoon: 06-42152454