Update brand

Beste leden, vrijwilligers, vrienden, sponsoren en supporters,

Bij deze een update m.b.t. de stand van zaken na de brand in onze accommodatie.
De schoonmaakwerkzaamheden door een gespecialiseerd bedrijf zijn inmiddels afgerond. Zij hebben delen van de accommodatie kunnen reinigen maar kunnen nu verder niets meer voor ons doen.
Inmiddels is de aannemer geweest om te kijken wat de kosten zullen zijn van hetgeen aan het pand vervangen en gerepareerd moet worden. Zodra we deze offerte hebben ontvangen kunnen we verder met het verzekeringstraject. Een lijst met alle inventaris / inboedel ligt reeds bij de verzekeraar, daar wordt nu naar gekeken en over gesproken.

In de tussentijd zijn er ook noodvoorzieningen voor water en stroom aangelegd, deze proberen we nog te koppelen aan het “oude” gedeelte van de accommodatie. Dus de bestuurskamer en de voorzieningen achter / onder de tribune zodat we dat stuk van onze accommodatie in ieder geval (deels) kunnen gebruiken.
Ook wordt op dit moment gekeken naar een tijdelijk onderkomen (tent met voorzieningen) richting volgend seizoen. We verwachten namelijk dat het nog wel een tijd gaat duren voordat alles hersteld is en weer in gebruik genomen kan worden.

We hebben al vele initiatieven / donaties toegelicht in eerdere berichtgeving. Graag willen wij via deze weg nog een speciaal woord van dank uitspreken naar:

  • De trainers die afstand hebben gedaan van hun vergoeding
  • Organisatie A-kamp die hun “pot” van € 1175,- doneren
  • Panningen 6 die hun “boetepot” van € 400,- doneren

Fantastische en hartverwarmende gebaren zijn dit uiteraard!
Tot slot willen we sowieso iedereen nogmaals heel erg bedanken voor alle steun en hulp die we zeker goed kunnen gebruiken!

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Panningen