beertje

Veteranen, nieuwsbrief 1 van 2019

Nieuwsbrief 1-2019

Veteranen s.v. Panningen

Geachte Leden,

 
Algemene ledenvergadering veteranenafdeling SV Panningen op vrijdag 8 Maart 2019.
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de A.L.V. die gehouden wordt op 
vrijdag 8 maart om 20:00 uur bij Café Pierke. Zowel de agenda van deze vergadering als de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar zijn aan deze nieuwsbrief toegevoegd.

 Start nieuwe wedstrijdenreeks.
Op zaterdag 23 februari (misschien zelfs al op vrijdagavond 22 februari) beginnen we weer aan de voorjaarswedstrijden. We nemen aan dat alle blessures, kwaaltjes etc. genezen zijn in de winterstop en we gaan ervanuit dat iedereen weer graag wil gaan voetballen. Vrijwel iedere zaterdag staan er 2 wedstrijden gepland. Het programma is te vinden op de website van SV Panningen. 
Als het goed is heeft iedereen inmiddels al via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. doorgegeven op welke zaterdagen van februari t/m mei hij wel óf niet kan voetballen. Heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan nog zo snel mogelijk. Op deze manier hopen we dat we minder “last-minute-afmeldingen” krijgen.

Feestavond 25 mei. 
Op zaterdag 25 mei spelen we onze laatste wedstrijden voor de zomerstop. We hebben er voor gekozen om aansluitend aan deze wedstrijden een feestavond voor alle leden en hun partners te houden bij Café Pierke. Hoe we deze avond verder gaan invullen gaan we nog bekijken. Maar jullie kunnen in ieder geval deze datum alvast vrij houden in jullie agenda’s.
Je kunt je ook nu alvast opgeven door het overmaken van het inschrijfgeld van € 15,00 per persoon naar NL15RABO0120717255 t.n.v. S.V. Panningen Veteranen onder vermelding “deelname feestavond 25 mei”.

Prins Leon I
De Kuus oeth Kepèl heet inmiddels in de gate det de veterane-aafdeiling van SV Panningen verrekte goije prinsen kin aaflevere. Neet vrîmd dus det ze d’r auch dit joar wer eine oeth ôs midde hebbe gekooze.
Op zonnig 27 jannewari woord namelik in unne bomvolle Kuuzetempel Prins Leon I oftewel Leon Bouten onthuld as “de ni-je hieërser van de Kuus oeth Kepèl”.
Leon is net ein joar lid van de veterane en nou heet de Kuus um al oethgekooze um Prins te mooge zien. We kinne wel zegge det Leon zien carriere nog sneller geit as die van Frenky de Jong.
Uiteraard wille wae Leon, zien vrouw Saskia en zien kinger Femke, Wouter en Eef van herte feliciteere mit dees oethverkeezing.
Dit zulle we zeker auch aankommende zonnig 10 fibberwari doon op Leon zien recepsie in de Kuuzetempel beej Dok6.
Wae verzamele doa um 3 oor.
Leon, wae winse dich unne schitterende vasteloavend toe en ongetwiefeld zal se de nuddige veterane tege komme mit die daag. Want ein dingk is zeker: mit dich veurop zien auch de veterane verzekerd van unne onvergaetelijke vasteloavend!
Wedstrijd tegen de Kuus.
Deze wedstrijd, die we in 2016 voor het eerst gespeeld hebben, zal ook in 2019 plaats gaan vinden. De bedoeling was om deze “Henk Goutier-memorial” jaarlijks op de eerste vrijdag van juni te spelen maar dan vindt dit jaar het “Jorrit Hendrix top – E toernooi” plaats op Panningen-Noord. Waarschijnlijk zal de onze wedstrijd dan ook 1 week eerder gespeeld gaan worden op vrijdagavond 31 mei.
Voor zowel het Top-E toernooi op 8 en 9 juni als voor het dotje toernooi op hemelvaartsdag 30 mei kunnen jullie je aanmelden als vrijwilliger. Beide organisaties zullen je zeer erkentelijk zijn als je vrijwillig komt helpen om hun organisatie te doen slagen!

A.V.G.
Zoals jullie allemaal wel meegekregen zullen hebben, zijn sinds 2018 ook alle verenigingen verplicht om een zgn. Privacy-verklaring op te stellen. Na het opstellen van deze verklaring dient het bestuur de leden van de inhoud van deze verklaring op de hoogte te stellen. Vervolgens dient het bestuur de leden er op te attenderen dat wanneer ze het niet eens zijn met de wijze waarop de vereniging met ieders’ persoonlijke gegevens omgaat dat ze dit bij het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur zal dan terdege rekening houden met deze bezwaren.
Vandaar dat wij ook een verklaring opgesteld hebben. Deze verklaring is bijgevoegd bij deze mail. Lees hem maar eens door. Op 8 maart a.s. op de algemene ledenvergadering zal deze verklaring nog kort besproken worden door onze voorzitter. Uiteraard kunnen dan ook opmerkingen en/of kanttekeningen geplaatst worden.

 Eigen bijdrage 2019
Tot slot wil het bestuur iedereen weer vriendelijk verzoeken de eigen bijdrage ad Є 25,- 
vòòr 1 april 2019 over te maken op rekeningnr: NL15RABO 0120717255 t.n.v. SV Panningen Veteranen onder vermelding “eigen bijdrage 2019 en je eigen naam”. 
Met de eigen bijdrage worden de kosten van representaties, attenties bij geboorten, huwelijken, ziekten, en kosten van feesten etc. betaald.
 
Let op alle genoemde data in deze brief en noteer ze alvast in je agenda!

Namens het bestuur,

Bram Reijnen.