beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 26-6-2018:

Jeugd

Indeling van de jeugd is rond, zoeken nog enkele kaderleden. De inventarisatie van de tenues is in volle gang. Tevens wordt bekeken welke teams waar/wanneer voetballen en trainen.

Senioren

Indeling is in concept klaar, volgt nog een bijeenkomst om de laatste zaken te bespreken. Helaas 1 team minder dan vorig seizoen, worden dus 5 senioren elftallen. Daarnaast blijft het zoeken naar stafleden voor de diverse teams, zijn in gesprek met een keeperstrainer aangezien Peter Manders aan heeft gegeven te stoppen.

Activiteiten/kantine

Top E-toernooi was erg geslaagd, complimenten aan de organisatie. Wordt gekeken naar alternatieven voor het pinnen in de kantine, de huidige opzet werkt niet voldoende.

Accommodatie

In het magazijn achter de keuken is het enorm warm, hier gaan we kijken naar een oplossing.

Met de gemeente zijn we in gesprek over het fatsoeneren van de De Del, denk hierbij aan verplaatsen afrastering / poorten / ballenvanger en het verwijderen van overbodige lichtmasten.

De offertes van het aanpassen van de verlichting voor zover niet door de gemeente betaald zijn bijna helder. De afweging die we aan het maken zijn is of veld 2 verlichting nodig heeft of niet, uiteraard afhankelijk van de kosten. De masten die daar staan moeten namelijk vervangen worden ivm de veiligheid, evenals de masten op veld 4. Veld 4 wordt echter door de gemeente betaald.

Sponsoring

Roy Reijnen schuift aan om de laatste stand van zaken te bespreken. Over het algemeen loopt het goed mbt de sponsoring. Helaas heeft Willem Sieders aangegeven te stoppen bij deze commissie, hij was verantwoordelijk voor de nieuwsbrief. Naar een vervanger wordt gezocht.