beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 2-6-2020:

Jeugd

De werkgroep die is opgericht inzake nieuwe naam, logo, tenue enz. voor de jeugd heeft inmiddels de eerste ideeën uitgewerkt. Ook is er reeds contact tussen personen van de sponsorcommissies van beide verenigingen. Begin juli zullen beide besturen gezamenlijk overleggen over het vervolg van de samenwerking van de jeugd.

Ondanks Corona zijn de leiders en de jeugdcommissie volop bezig met de teamindelingen. Ook worden de diverse teams weer ingeschreven bij de KNVB. Omdat er ook weer e.e.a. gaat veranderen met het pupillenvoetbal, 4 “competities” van 6 teams, is het lastig inzake het kiezen welke teams op welke locatie gaan spelen. Maar ook daar wordt aan gewerkt net als aan voldoende kader voor de diverse teams.

Senioren

Het lijkt erop dat we volgend seizoen een 6e seniorenteam gaan krijgen. Dan is het praktisch onmogelijk om alle teams in hetzelfde weekend thuis te laten spelen. De STC is nog in overleg om e.e.a. definitief vorm te geven.

In de zaal zal volgend seizoen nog slechts 1 team actief zijn, daarmee wordt nog overlegd over, ook over de uren in de sporthal.

Activiteiten/kantine

Vanaf 1 juli zouden kantines eventueel open mogen maar helaas is het seizoen nu ten einde. De kantine commissie is nog altijd aan de slag om volgend seizoen de kantine vorm te geven.

De Jumbo voetbaldagen eind augustus mogen vooralsnog doorgaan, ook dit zal weer met enkele beperkingen zijn. Hierover is goed contact met de organisatie.

Accommodatie

Gaten in de omheining rondom het sportpark zullen nog gemaakt worden. Met het groot onderhoud van de velden is gestart. Nu ook de oudere jeugd weer onderling mag spelen zullen we proberen daarvoor de Del te gebruiken.