beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 11-10-2017:

Jeugd
Traject inzake verdere samenwerking heeft kort stil gelegen i.v.m. opstarten nieuwe seizoen. Zal nu weer een vervolg krijgen. Organisatie activiteiten in zaal in winter is in gang gezet.

Senioren
Luuk Craenmehr heeft aangegeven te stoppen bij de seniorencommissie (STC).  Seizoen loopt, communicatie is goed, onderling uithelpen van teams gaat ook prima.

Financieel
Contributies zijn geïnd. Cijfers zijn klaar voor presentatie op ledenvergadering 23-10-17.

Activiteiten/kantine
Activiteitenkalender is klaar, organisatie diverse activiteiten is al weer in volle gang, te beginnen met winteravondtraining 8-12-17 en nieuwjaarsreceptie 6-1-18.

Accommodatie
Laatste punten m.b.t. nieuwbouw zijn afgewerkt. De verlichting van veld 1 wordt op dit moment vervangen. Blikvanger boven de bar is klaar, alleen nog monteren.

Sponsoring
Sponsoravond 13-9-17 was geslaagd, sponsorcommissie blijft proberen nieuwe sponsoren te werven.