beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 14-8-2018:

Jeugd
Indeling van de jeugd is rond, zoeken nog enkele kaderleden. Donderdag 23 augustus is er vergadering van de jeugdcommissie waarin nog enkele knelpunten m.b.t. spelersindelingen en kader besproken gaan worden. De materialen voor de teams zijn bijna geregeld voor het nieuwe seizoen. Maandag 27 augustus is er een jeugdleidersvergadering om het nieuwe seizoen goed te starten.

Senioren
Indeling van de 5 senioren elftallen is rond, bij de selectie is het aan de krappe kant met de aantallen, P3 t/m P5 zit daarentegen ruim in de spelers. Daarnaast blijft het zoeken naar stafleden voor de diverse teams. Een keeperstrainer is er inmiddels wel gevonden in de persoon van Keith Hardstaffe.

Financieel
De penningmeester heeft de cijfers van afgelopen seizoen in concept klaar. Deze worden doorgenomen en dienen nog door de kascontrolecommissie bekeken te worden. Vervolgens kunnen deze op de ledenvergadering in oktober gepresenteerd worden.

Activiteiten/kantine
Organisatie top E-toernooi wordt volgende vergadering uitgenodigd om te evalueren. Alternatieven voor het pinnen in de kantine zijn deels bekeken, wachten nog op een vergelijk van de kosten daarna beslissen we hierover.

Accommodatie
Een oplossing lijkt gevonden voor het probleem dat het in het magazijn achter de keuken enorm warm is. Echter wordt er nog wat meer advies en kostprijsinformatie ingewonnen bij deskundigen zodat we de juiste beslissing kunnen nemen.
Geen nieuwe ontwikkelingen inzake De Del, initiatief ligt op dit moment bij de gemeente, zij kennen onze wensen.

Verlichting veld 4 wordt op kosten van de gemeente vernieuwd, hiermee starten ze in september. Gezien kosten voor het vervangen van de verlichting van veld 2 en de behoefte aan verlichting op dat veld zijn we er nog niet uit of deze verlichting ook vervangen wordt.