Ledenvergadering maandag 28 november

Maandagavond 28 november om 20.00 uur zal de ledenvergadering plaatsvinden. Deze zal zijn in de prachtig herbouwde kantine van ons eigen sportpark. Hieronder de agenda:

Opening
Notulen vorige ledenvergadering (liggen bij bestuursleden ter inzage)
Financieel verslag seizoen 2021-2022
Verslag kascontrolecommissie
Decharge bestuur
Verkiezing kascontrolecommissie
Bestuursverkiezingen
Ontwikkelingen / toekomst samenwerking (jeugd sjo PEC’20) SV Panningen / SV Egchel
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting