Ledenvergadering maandag 28 maart 2022

Maandagavond 28 maart om 20.00 uur zal de ledenvergadering van seizoen 2020-2021 plaatsvinden. Dit betreft de in november, vanwege Corona, uitgestelde ledenvergadering over het afgelopen seizoen wat eindigde in juni 2021. De vergadering zal plaatsvinden bij Dok 6 in het café, hieronder de agenda:

 • Opening
 • Notulen vorige ledenvergadering (liggen bij bestuursleden ter inzage)
 • Financieel verslag seizoen 2020-2021
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Decharge bestuur
 • Verkiezing kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezingen
 • Stand van zaken brand accommodatie
 • Ontwikkelingen / toekomst samenwerking (jeugd sjo PEC’20) SV Panningen / SV Egchel
 • Mededelingen
 • Rondvraag
 • Sluiting