Thijs Reijnen overleden

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons lid Thijs Reijnen, Thijs was maar liefst 72 jaar lid van onze club!
In januari 2020 is hij nog gehuldigd voor zijn 70-jarig jubileum tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Naast jarenlang actief lid van SV Panningen / Concordia heeft Thijs ook zijn sporen verdiend als bestuurslid en vrijwilliger.
Jarenlang heeft hij de club terzijde gestaan met vakmanschap en kennis op velerlei gebied waarvoor wij hem altijd dankbaar zullen zijn.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur en leden SV Panningen
Bestuur en leden supportersvereniging SC Knuurke