Coronamaatregelen

Beste leden en supporters,

Per 25 september zullen de coronaregels in Nederland weer veranderen. Ook wij als club willen jullie graag de belangrijkste regels op het hart drukken. Wij houden ons aan de landelijke maatregelen en de bijbehorende adviezen / maatregelen van de horeca en de KNVB (NOC-NSF). Wij adviseren dan ook nadrukkelijk om onderstaande regels na te leven en doen een mede een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid.

  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje;
  • voor het (zittend) nuttigen van eten/drinken in onze kantine is een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig voor iedereen van 13 jaar en ouder;
  • voor het afhalen en/of buiten nuttigen van eten/drinken is geen geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig;

Voor het volledige coronaprotocol van het NOC-NSF klik hier.
Verder willen wij als club hieraan toevoegen dat het gebruik van gezond boerenverstand voorop staat!
Mochten er vragen of opmerkingen zijn over corona gerelateerde zaken neem gerust contact op met onze secretaris Mark Daniels (06-42152454 of secretaris@svpanningen.nl)