Samenwerking Fysio-Support

Fysio-Support en SV Panningen hebben besloten om de reeds jarenlang bestaande samenwerking op het gebied van sportmedische en (sport)fysiotherapeutische activiteiten te continueren. Beide partijen zetten de huidige samenwerking voort en bouwen deze mogelijk verder uit.

Fysio-Support is gespecialiseerd in sport gerelateerde aandoeningen en sportrevalidatie. Sporters van elk niveau, van recreatief tot topsport worden hier professioneel begeleid. In de gemeente Peel en Maas is Fysio-Support de enige praktijk met op Sportzorg.nl vermelde geregistreerde sportzorgprofessionals.

Fysio-Support kan voor SV Panningen ondersteuning bieden op het gebied van:

  • Snelle diagnostiek tijdens wekelijks blessurespreekuur (voor Panningen 1 ook daarbuiten)
  • Fysiotherapeutische zorg  (via reguliere zorgcircuit)
  • Jaarlijkse presentatie over sport gerelateerde onderwerpen

Hoe wordt dit vorm gegeven in de praktijk?
Indien er bij trainingen en/of wedstrijden een verzorger (sportmasseur of fysiotherapeut ) van SV  Panningen aanwezig is, maakt deze een eerste inschatting van de aard en ernst ban de blessure. Vervolgens kan deze bepalen welke vervolgstappen wenselijk zijn. In geval van een lichte blessure kan de verzorger een speler dan enkele malen behandelen. Bij een wat ernstigere blessure wordt de afweging gemaakt of een speler al dan niet doorverwezen wordt naar Fysio-Support voor verdere diagnostiek (en mogelijk behandeling).

Bij blessures die langer aanhouden (of ernstige blessures) zijn er op trainingsavonden onvoldoende faciliteiten om deze adequaat te behandelen. In dat geval is verwijzing naar Fysio-Support geïndiceerd; de verdere behandeling valt dan onder de reguliere paramedische zorgverlening.

In sommige gevallen is er verdere diagnostiek nodig. Via Fysio-Support kan iemand dan verwezen worden naar huisarts, met het verzoek/voorstel tot doorverwijzing naar sportarts of orthopeed. Fysio-Support heeft hiervoor korte lijnen met TopSupport, medisch sportgezondheidscentrum te Eindhoven.