Update brand

Beste leden, vrijwilligers, vrienden, sponsoren en supporters,

Het is alweer even geleden dat we een update hebben gedeeld van de stand van zaken omtrent de brand op onze accommodatie. Maandag 19 juli hebben we de aanwezigen op de ledenvergadering reeds bijgepraat.

Afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het verzamelen van diverse offertes van (onder)aannemer(s) en leveranciers van tijdelijke voorzieningen. Gezien de drukte in deze branches en de complexiteit van wat wel of niet vervangen en / of opgeknapt moet worden was dit een aardige klus. Maar dankzij veel gesprekken, tijd en energie ligt het verhaal nu bij de verzekeringsexperts. Zij gaan dit nu bekijken en daar zal, waarschijnlijk na een aantal gesprekken, een uitkomst uitkomen. Uitgaande van een positief verhaal zullen we dan zo snel mogelijk starten met de herbouw.

We dienen er rekening mee te houden dat we hier het hele komende seizoen hinder van ondervinden. Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben en door ons samen flexibel op te stellen gaat het ons ook zeker lukken om hier mee om te gaan.

Richting het nieuwe seizoen volgt er weer nieuwe informatie over de stand van zaken op dat moment. Tot slot, iedereen hartelijk dank voor de betrokkenheid, op welke manier dan ook, afgelopen seizoen en een hele fijne zomer gewenst!

Met sportieve groet,
Bestuur SV Panningen