Brief update stand van zaken april 2021

Beste leden, vrijwilligers, vrienden, sponsoren en supporters,

Hierbij allereerst een update over de stand van zaken na de brand in onze accommodatie op donderdag 25 maart.
Inmiddels zijn de eerste schoonmaakwerkzaamheden begonnen. De noodvoorzieningen voor water en stroom zijn inmiddels gerealiseerd waardoor het verdere opruimen nu kan beginnen. Als dat gebeurd is kunnen we de exacte schade opmaken en kijken wat de kosten voor herstel zijn. Maar hoe je het ook wendt of keert dit soort trajecten gaan altijd gepaard met (extra) kosten. In de tussentijd zijn gesprekken met verzekering en gemeente aan de gang.
We moeten ons wel realiseren dat het een lang traject gaat worden tot er (financiële) duidelijkheid is over hoe nu verder. Met dat in het achterhoofd wordt er ook al nagedacht over verdere noodvoorzieningen, afhankelijk van beschikbaarheid kleedlokalen, kantine en overige ruimtes.
Kortom, een hele uitdaging waar we alle geboden hulp zeker bij kunnen gebruiken!

Net voor de brand waren wij als bestuur aan het kijken naar een mogelijke “Corona korting”. Zoals wij eind vorig seizoen ook al kenbaar hebben gemaakt lopen de vaste lasten van onze club (grotendeels) door en zullen deze gewoon betaald moeten worden. Daarnaast hebben we afgelopen jaar nauwelijks kantine inkomsten gehad, dat voelen we natuurlijk in de financiën. Via de overheid hebben wij gebruik kunnen maken van enkele financiële tegemoetkomingen voor onze vaste lasten. Echter blijft het financieel nog erg onduidelijk welke gevolgen Corona voor onze club heeft en wat de toekomst ons zal brengen. Gelukkig hebben wij een mooie trouwe groep sponsoren en vrienden van de club die ons, ondanks deze moeilijke tijd, zijn blijven steunen. Hiervoor zijn wij hen uiteraard zeer dankbaar!

Ook onze trouwe leden hebben dit seizoen contributie betaald. De jeugd heeft gelukkig bijna de volledige Corona periode door kunnen en mogen voetballen. Ondanks dat ze de echte wedstrijden hebben moeten missen hebben ze lekker getraind en onderlinge partijtjes gespeeld. Hulde aan alle jeugdleiders die dit, ook in deze tijd, mogelijk hebben gemaakt! De actieve senioren en veteranen hebben helaas niet of nauwelijks meer kunnen en mogen voetballen vanaf eind vorig seizoen tot en met heden. Zeker voor deze groep leden is dit natuurlijk uitermate vervelend en hopen we dat de maatregelen snel zullen versoepelen.

Helaas zitten we nu in een nog meer onzekere situatie door alle gebeurtenissen en willen wij een mogelijke korting op dit moment niet verlenen. Wij hopen dat jullie hiervoor begrip hebben en jullie groen-witte hart laten spreken. Zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de club na het “corona-tijdperk” en de brand ook in de toekomst (financieel) gezond verder kan.

Mochten er onverhoopt mensen zijn die met bovenstaand een (financieel) probleem hebben, neem gerust contact op met onze secretaris Mark Daniels (06-42152454 of secretaris@svpanningen.nl) Wij gaan dan graag in overleg over een oplossing.

Hopelijk tot snel op ons sportpark en laten we hier als groen-witte familie samen sterker uitkomen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Panningen