beertje

Nieuwsbrief 1-2017

Veteranen s.v. Panningen

Geachte Leden,

 
Partytent
Vervolgens willen wij nog even onder de aandacht brengen dat de veteranen nog altijd  beschikken over een mooie  partytent van 4x4 meter. Deze tent is voor leden van de veteranen te huur voor € 10,00. Vanzelfsprekend dient er zorgvuldig met deze tent omgegaan te worden. Onderstaand zie je een foto van onze tent in actie!
Heb je een feestje en wil je graag gebruik maken van deze tent meld je dan even bij Thijs Steeghs.

 
ScreenHunter 429 Feb. 12 15.25
 

 
Namens het bestuur,

Bram Reijnen.