beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 31-5-2017:

Jeugd
De werkgroep die de verdere samenwerking op het gebied van de jeugd is er volop mee bezig. Er is een plan opgesteld wat op 20 juni nogmaals in deze commissie wordt besproken. Daarna zijn hoofdbesturen aan zet om e.e.a. akkoord te geven. Kampioensreceptie van de jeugd zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni, uitnodiging volgt. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Helden, Egchel en BEVO voor het seizoen 17-18 voor de meisjes wordt getekend door ons.

Senioren
Ivm de inventarisatie van de senioren veldvoetbal is een extra bijeenkomst gepland.

Financieel
Verzekeringspakket is onder de loep genomen en waar nodig aangepast, contributies zijn nog niet definitief vastgesteld.

Activiteiten/kantine
De activiteiten afgelopen weken waren allemaal een succes. Zeker dankzij de grote hoeveelheid vrijwilligers die mee hebben geholpen en ook dankzij de sponsoren. Evaluaties van top E toernooi en Dotje toernooi zijn al gepland. In het najaar staat een dienstenveiling op de planning als e.e.a. organisatorisch rond komt.

Accommodatie
Inrichtingscommissie is bezig met de verdere aankleding van de kantine. Het gaat met kleine stapjes vooruit.

Sponsoring
Sponsorcommissie is bezig met acquisitie, dit heeft al enkele nieuwe sponsoren opgeleverd.