beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 24-4-2017:

Jeugd
De werkgroep die de verdere samenwerking op het gebied van de jeugd gaat bekijken komt na de meivakantie samen. De organisatie van de seizoensafsluiting op 3 juni is in volle gang. De indelingsvergaderingen zijn ook gepland na de meivakantie.

Senioren
Inventarisatie van de senioren veldvoetbal is door de STC in gang gezet. In de zaal is ook geïnventariseerd, waarschijnlijk gaan we in de zaal van 3 naar 2 teams.

Financieel
Contributies worden binnenkort bekeken en vastgesteld voor volgend seizoen. Tevens zal het verzekeringspakket onder de loep genomen worden.

Activiteiten/kantine
Seizoensafsluiting voor de senioren op 30 april is geregeld door de activiteitencommissie. Organisaties bekerfinales (ism KNVB), top E-toernooi en Dotje-toernooi zijn in volle gang. Vrijwilligersavond is geregeld door activiteitencommissie met hulp van bestuur, volgend jaar weer een groep (jeugd)leiders laten doen. Op 8 mei zal er een bijeenkomst plaatsvinden in onze kantine geregeld door KNVB. Deze avond gaat over het mobiele digitale wedstrijdformulier waar komend seizoen iedereen mee gaat werken.

Accommodatie
Een paar kleine dingen moeten nog afgewerkt worden, inrichtingscommissie maakt ook vorderingen met de aankleding.
Stukje bij veld 2 waar geen gras is zal worden ingezaaid in de hoop dat er met de diverse activiteiten toch enigszins gras op staat.

Sponsoring
Frank Wilms sluit aan inzake dit onderwerp. Dinsdag 25-4 is er een sponsoravond in Dok6 ivm top E-toernooi. John van Zweden zal als gastspreker aanwezig zijn, tevens wordt de loting van het toernooi verricht.